Handelsbetingelser

Gældende for Marketingsnedkeren, Østre Boulevard 12, 8930 Randers NØ

Persondata

Marketingsnedkeren prioriterer persondatasikkerhed meget højt, så du er sikker på,
at dine personlige oplysninger altid behandles efter persondatalovgivningen.

Se i min Persondatapolitik, hvordan jeg modtager, behandler
og opbevarer dine personlige oplysninger.

Bestilling / booking

Du bestiller mig til en opgave og/eller køber klippekort eller bestiller abonnement
ved at sende en email til henrik@marketingsnedkeren.dk, udfylde kontaktformularen
www.marketingsnedkeren.dk eller ringe på 27246553.

Ydelser

Jeg leverer en bred vifte af ydelser indenfor marketing.

 Når vi har lavet en aftale om løsning af en opgave, giver du mig adgang til
materialer, filer, oplysninger, systemer, passwords og fuldmagter,
jeg måtte have brug for til løsning af opgaven.

Foto og Film

Se Handelsbetingelser for Fotograf Henrik Espensen

Tilbud / estimat og aftaler

Alle opgaver aftales og accepteres skriftligt, typisk via e-mail.

Jeg sender gerne estimater på løsning af opgaver.
Mit estimat og din efterfølgende accept af estimat udgør i så fald aftalegrundlaget
Det må dog forventes, at den endelige pris ikke altid matcher estimatet præcist.
Men jeg forsøger selvfølgelig at ramme så præcist som muligt.
Under alle omstændigheder betaler du kun for det, du får leveret.

Tilbud med estimat gælder kun 30 dage fra tilbuddets datering.

I tilfælde, hvor der ikke udarbejdes tilbud udgøres aftalegrundlaget af en ordrebekræftelse.

Fortrydelsesret

Alle aftaler kan af begge parter opsiges til udgangen af den aktuelle måned.

Jeg forbeholder mig retten til at frasige mig hele eller dele af en opgave,
hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig.
Ved opsigelse af aftale, faktureres kunden for den del af opgaven, jeg har løst.

Opsigelse fra kunde skal sendes på email til henrik@marketingsnedkeren.dk.
Opsigelsen er først gældende, når Marketingsnedkeren, skriftligt har accepteret den.
Ved en kundes opsigelse af aftale, faktureres prisen for det udførte arbejde,
dog min. 50% af den aftalte pris i tilbuddet.

Levering

Opgaver løses i den rækkefølge, de bookes, men jeg prioriterer også ift. deadlines på opgaver.

Opgaver løst på klippekort påbegyndes, når betaling for klippekort er registreret.

Jeg tilstræber at løse alle opgaver inden den aftalte deadline. Hvis jeg forventer
forsinkelse i leveringen, oplyser jeg om denne og en ny forventet leveringstid.

Alle udleverede materialer mm. til løsning af opgaven, returneres ved levering.

Garanti

Jeg vil kun have tilfredse kunder, så jeg garanterer at ydelsen,
jeg leverer til dig, er fri for væsentlige fejl og mangler.

Fejl og Mangler

Du skal underrette mig skriftligt om eventuelle fejl og mangler
ved den leverede ydelse, senest 7 dage efter modtagelsen af ydelsen.

Mit juridiske ansvar frafalder for fejl og mangler, du burde have opdaget
og underrettet om straks efter modtagelsen, men som du ikke har underrettet
mig om senest 7 dage efter modtagelsen.

Fejl og mangler skal informeres via email til henrik@marketingsnedkeren.dk

Ansvar

Marketingsnedkeren er erstatningsansvarlig i forhold til dansk ret.

Alle samarbejder er underlagt dansk ret, og alle tvister skal afgøres ved en Dansk domstol.

Marketingsnedkerens erstatningsansvar er begrænset til det samlede fakturabeløb.

Jeg er ikke ansvarlig over for dig

for tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill,
medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.
Som force majeure anses forhold, der er uden for min kontrol,
og som jeg ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

for tekster, der ikke måtte overholde gældende lovgivning f.eks. cookie-
og persondatapolitik. Jeg tilstræber, at holde mig opdateret om lovkrav,
men jeg tilråder, at du selv eller en juridisk ekspert eftertjekker teksterne.

for fejl i filer, der sendes til trykkeri. Det er altid kundens ansvar
at læse korrektur og godkende filer inden tryk.

skader påført din webside, der skyldes installeringer og opdateringer
af plugins, tema, WordPress mm. samt backup af webside.

for fejl og mangler, der skyldes brug i strid med mine instruktioner,
brug til ikke aftalte formål og manglende kendskab til det leverede.

 for forlængede leveringstider forårsaget af
samarbejdspartnere og eksterne leverandører.

Ejendomsret

Du har ejendomsretten til alle ydelser,
med undtagelse af fotos og film, jeg leverer til dig,
når du har betalt mig.

Jeg har ejendomsretten til knowhow, metoder og viden,
jeg har erhvervet i forbindelse med løsning af opgaven.

Fortrolighed

Jeg behandler al information, jeg modtager
i forbindelse med vores samarbejde, fortroligt.

Betaling / Fakturering

Jeg fakturerer ned til per påbegyndt 15 min.

Opgaver løst på timebasis faktureres, når
den færdige opgave er afleveret til kunden.

Længerevarende opgaver faktureres løbende.

Opgaver igangsat af kunden, der er løst,
kan ikke efterfølgende fortrydes og kræver betaling.

På alle opgaver med en estimeret pris på mere end 10.000 kr., vil der være delbetalinger.
Antallet af disse afgøres ud fra opgavens størrelse.

Der er altid 50% forudbetaling på websider ift. den estimerede pris. 

Da en webside består af uendeligt mange elementer,
må der forventes tilpasninger efterfølgende, der også faktureres.

Trykfiler, adgangskoder til websider mm. udleveres ikke, før betaling er sket.

Fakturaer skal betales senest 8 dage efter fakturadatoen.

Såfremt betalingsfrist ikke overholdes pålægges rykkergebyr på 100 kr. samt 0,60% i rente.

Hvis der ikke betales efter rykkerskrivelsen overgår den manglende betaling
til inkasso eller inddrivelse via fogedretten.

Denne omkostning påføres også kunden.

Ved manglende betaling efter rykkeskrivelse forbeholder jeg mig retten til
at opsige alle kundens aktiviteter og gøre en evt. leveret webside inaktiv.

Du kan købe min tid

på timebasis

på klippekortbasis

på fast basis

Priser er på websiden.

Klippekort betales forud ved køb af klippekort.

Klippekort refunderes ikke.

Klippekort skal bruges indenfor et år fra købsdatoen.

Kreditering

Jeg vil sætte stor pris på, hvis du vil kreditere mig, når du
på print eller online viser resultatet af mit leverede arbejde:

Marketingsnedkeren

www.marketingsnedkeren.dk

Facebook: @marketingsnedkeren

Instagram: @marketingsnedkeren

LinkedIn: @marketingsnedkeren

Markedsføring

Det er vigtigt for min forretning, at kunne vise eksempler på mit arbejde for kunder.

Jeg vil derfor sætte pris på din tilladelse til evt. at vise logo, fotos og/eller film
af den løste opgave samt udtalelse i min markedsføring på min webside
www.marketingsnedkeren.dk og sociale medier på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Jeg indhenter altid skriftlig tilladelse til brug af fotos og film,
logoer og udtalelser i min markedsføring.


Hvordan kan jeg hjælpe dit brand?

KONTAKT MIG
Grafisk design
Kampagner
Events
Websider & SEO
Sociale medier
Eftersyn
Tekst
Loyalitet
Strategi
Google
PR
Rådgivning & Sparring
Fotos & Film
Messer
Skilte

Prisvindende bæredygtig freelance marketingkonsulent i Randers

Menu

Logo for freelance marketingkonsulent og freelance marketing konsulent i Randers Marketingsnedkeren

Services

Portfolio

Priser

Om Mig

Kontakt

Blog

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet lander 1-2 gange om måneden i din indbakke med nyheder, inspiration, tilbud og invitationer til events.

Det koster kun din e-mail adresse, og du kan til enhver tid opdatere dine oplysninger og framelde dig i linket i nyhedsbrevet.


Jeg har læst vilkårene for tilmelding til nyhedsbrevet

Find vej

Marketingsnedkeren

Østre Boulevard 12

8930 Randers NØ

CVR nr. 42 95 31 05

Følg mig

Vigtige genveje

Handelsbetingelser

Persondatapolitik

Kontakt

Mobil 27 24 65 53

henrik@marketingsnedkeren.dk

Copyright Marketingsnedkeren.

Webdesign by www.marketingsnedkeren.dk

Cookie IndstillingerJa Til Alle